Nếu một mối quan hệ không thể giữ thì tốt nhất là “đường ai nấy đi”. Điều này không chỉ đúng trong tình yêu, tình bạn mà còn trong tất cả các mối quan hệ khác.

Một phần lớn con người bạn được hình thành chịu tác động bởi những người xuất hiện trong cuộc đời bạn – những người mà bạn quyết định giữ lại họ bên mình, người bạn theo đuổi, người bạn muốn chia sẻ, tâm sự, thảo luận và tất nhiên, cả những người mà bạn đã để họ ra đi vì một lý do nào đó, chẳng hạn như không hợp “gu”, bất đồng quan điểm trầm trọng, không cùng lý tưởng sống hay bất kỳ nguyên nhân nào khác.

Cuối cùng, bạn cũng chỉ và nên tự “bủa vây” chính mình bởi những người khiến bạn tốt lên mà thôi. Còn lại, những người luôn khiến bạn nhụt chí, sống tiêu cực, khiêu khích… thì chẳng ai muốn ở cạnh cả và dưới đây là các dấu hiệu đặc trưng để nhận biết họ.

1. Người chỉ dành thời gian cho bạn khi nó thuận tiện cho họ

Đây là điều hiển nhiên. Bất kỳ ai cũng muốn lựa chọn khoảng thời gian gặp gỡ với người khác phù hợp nhất cho công việc của mình, đồng thời hạn chế gặp mặt trực tiếp và sử dụng các phương tiện thay thế như điện thoại, mạng xã hội để kết nối nếu thấy không thuận tiện. Tuy nhiên, bất kỳ mối quan hệ nào mà không có sự tương tác và giao tiếp thường xuyên đều sẽ dẫn tới những vấn đề, đặc biệt là khi không có sự cam kết. Xem thêm

Nếu một mối quan hệ không thể giữ thì tốt nhất là “đường ai nấy đi”. Điều này không chỉ đúng trong tình yêu, tình bạn mà còn trong tất cả các mối quan hệ khác.

Một phần lớn con người bạn được hình thành chịu tác động bởi những người xuất hiện trong cuộc đời bạn – những người mà bạn quyết định giữ lại họ bên mình, người bạn theo đuổi, người bạn muốn chia sẻ, tâm sự, thảo luận và tất nhiên, cả những người mà bạn đã để họ ra đi vì một lý do nào đó, chẳng hạn như không hợp “gu”, bất đồng quan điểm trầm trọng, không cùng lý tưởng sống hay bất kỳ nguyên nhân nào khác.

Cuối cùng, bạn cũng chỉ và nên tự “bủa vây” chính mình bởi những người khiến bạn tốt lên mà thôi. Còn lại, những người luôn khiến bạn nhụt chí, sống tiêu cực, khiêu khích… thì chẳng ai muốn ở cạnh cả và dưới đây là các dấu hiệu đặc trưng để nhận biết họ.

1. Người chỉ dành thời gian cho bạn khi nó thuận tiện cho họ

Đây là điều hiển nhiên. Bất kỳ ai cũng muốn lựa chọn khoảng thời gian gặp gỡ với người khác phù hợp nhất cho công việc của mình, đồng thời hạn chế gặp mặt trực tiếp và sử dụng các phương tiện thay thế như điện thoại, mạng xã hội để kết nối nếu thấy không thuận tiện. Tuy nhiên, bất kỳ mối quan hệ nào mà không có sự tương tác và giao tiếp thường xuyên đều sẽ dẫn tới những vấn đề, đặc biệt là khi không có sự cam kết. Xem thêm