Tình bạn, thật khó để so sánh với tình yêu khi có rất nhiều thứ ta sẵn sàng sẻ chia với người bạn của mình nhưng lại xấu hổ, e ngại hoặc thậm chí chẳng bao giờ muốn nói ra với bạn đời. Vì thế, mỗi người nên có ít nhất một người bạn, có thể chưa cần phải đạt đến độ bạn thân nhưng nếu đã xem là tình bạn thì điều đó cũng nghĩa rằng bạn là người rất hạnh phúc.

Cuộc sống của bạn sẽ trở nên tồi tệ hơn rất nhiều nếu không có một người bạn trong đời.

1. Người bạn thân thiết

A friend is someone who knows all about you and still loves you (Một người bạn là người biết tất cả về bạn và vẫn yêu bạn) – Elbert Hubbard

Người bạn thân thiết là người sẽ luôn sát cánh cùng bạn, không bao giờ phán xét bạn, luôn ủng hộ bạn cho dù có chuyện gì xảy ra. Họ biết mọi thứ về bạn, kể cả những bí mật sâu kín và “xấu xa” nhất. Thế nhưng, họ vẫn chấp nhận và luôn yêu quý bạn. Xem thêm

Tình bạn, thật khó để so sánh với tình yêu khi có rất nhiều thứ ta sẵn sàng sẻ chia với người bạn của mình nhưng lại xấu hổ, e ngại hoặc thậm chí chẳng bao giờ muốn nói ra với bạn đời. Vì thế, mỗi người nên có ít nhất một người bạn, có thể chưa cần phải đạt đến độ bạn thân nhưng nếu đã xem là tình bạn thì điều đó cũng nghĩa rằng bạn là người rất hạnh phúc.

Cuộc sống của bạn sẽ trở nên tồi tệ hơn rất nhiều nếu không có một người bạn trong đời.

1. Người bạn thân thiết

A friend is someone who knows all about you and still loves you (Một người bạn là người biết tất cả về bạn và vẫn yêu bạn) – Elbert Hubbard

Người bạn thân thiết là người sẽ luôn sát cánh cùng bạn, không bao giờ phán xét bạn, luôn ủng hộ bạn cho dù có chuyện gì xảy ra. Họ biết mọi thứ về bạn, kể cả những bí mật sâu kín và “xấu xa” nhất. Thế nhưng, họ vẫn chấp nhận và luôn yêu quý bạn. Xem thêm