Những người hạnh phúc thường coi thành quả là sản phẩm tuyệt vời của quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ.

Theo Business Insider, dưới đây là những điều người hạnh phúc không bao giờ làm:

1. So sánh mình với người khác

Dù bạn thành công đến đâu, sẽ luôn có một ai đó thành công hơn. Doanh nghiệp bạn có lớn đề lớn cỡ nào, sẽ luôn có doanh nghiệp lớn hơn. Nghe có vẻ khó chấp nhận nhưng sự thật, luôn có một người nào đó tốt hơn, thông minh hơn hay giàu có hơn bạn.

Để cảm thấy hạnh phúc, bạn chỉ nên so sánh với chính mình của ngày hôm qua và người bạn hy vọng trở thành trong tương lai. Bạn có thể không là người xuất sắc nhất, song bạn sẽ hài lòng vì đã cố gắng thể hiện tốt nhất có thể Xem thêm

 

Những người hạnh phúc thường coi thành quả là sản phẩm tuyệt vời của quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ.

Theo Business Insider, dưới đây là những điều người hạnh phúc không bao giờ làm:

1. So sánh mình với người khác

Dù bạn thành công đến đâu, sẽ luôn có một ai đó thành công hơn. Doanh nghiệp bạn có lớn đề lớn cỡ nào, sẽ luôn có doanh nghiệp lớn hơn. Nghe có vẻ khó chấp nhận nhưng sự thật, luôn có một người nào đó tốt hơn, thông minh hơn hay giàu có hơn bạn.

Để cảm thấy hạnh phúc, bạn chỉ nên so sánh với chính mình của ngày hôm qua và người bạn hy vọng trở thành trong tương lai. Bạn có thể không là người xuất sắc nhất, song bạn sẽ hài lòng vì đã cố gắng thể hiện tốt nhất có thể Xem thêm