Trong cuộc sống hằng ngày, từ người thân tới bạn bè, đồng nghiệp hay bất kỳ ai dường như đều có những quan điểm về những sự lựa chọn của bạn. Đôi khi họ còn yêu cầu bạn chứng minh lựa chọn đó là đúng đắn.

Bạn có thể nghĩ mình phải có nghĩa vụ đáp ứng hết những yêu cầu đó, đặc biệt nếu là một người thân thiện, bạn càng thấy mình cần làm vậy để tránh mâu thuẫn.

Theo nhà tâm lý học David K.William, có những câu hỏi mà bạn không cần trả lời gì khác hơn là “Bạn không cần bận tâm chuyện đó”. Xem thêm

Trong cuộc sống hằng ngày, từ người thân tới bạn bè, đồng nghiệp hay bất kỳ ai dường như đều có những quan điểm về những sự lựa chọn của bạn. Đôi khi họ còn yêu cầu bạn chứng minh lựa chọn đó là đúng đắn.

Bạn có thể nghĩ mình phải có nghĩa vụ đáp ứng hết những yêu cầu đó, đặc biệt nếu là một người thân thiện, bạn càng thấy mình cần làm vậy để tránh mâu thuẫn.

Theo nhà tâm lý học David K.William, có những câu hỏi mà bạn không cần trả lời gì khác hơn là “Bạn không cần bận tâm chuyện đó”. Xem thêm