Mỗi người chúng ta đều ít nhiều lười biếng ở một mức độ nào đó. Một số người lười hơn mức thông thường rất nhiều và chúng ta thường xem điều đó là không tốt. Thế nhưng, nếu điều đó là không đúng thì sao? Sẽ thế nào nếu lười biếng lại thực sự giúp mang lại thành công nhiều hơn? Nhiều người chắc chắn rất thích khi nghe thấy điều này. Xem thêm