Tất cả chúng ta đều muốn được làm được một điều gì đó có ý nghĩa đối với thế giới, được ghi tên mình trong danh sách “vàng” những người có đóng góp to lớn cho nhân loại hay một thứ gì đó tương tự. Thế nhưng, tại sao nhiều người lại từ bỏ những gì đang làm cho dù biết rằng đó là điều mà họ hy vọng sẽ trở thành thứ quan trọng nhất trong cuộc đời họ? Tôi đã dành khoảng 2 năm để tìm hiểu về cách mà mọi người thực hiện ước mơ của mình và lý do tại sao họ lại bỏ cuộc giữa chừng. Sau hàng trăm cuộc trò chuyện với rất nhiều người và công ty khác nhau tại hơn 30 nước, tôi đã tìm thấy giữa họ một vài điều trùng lặp về việc tại sao các ước mơ lại không thực hiện được. Xem thêm

Tất cả chúng ta đều muốn được làm được một điều gì đó có ý nghĩa đối với thế giới, được ghi tên mình trong danh sách “vàng” những người có đóng góp to lớn cho nhân loại hay một thứ gì đó tương tự. Thế nhưng, tại sao nhiều người lại từ bỏ những gì đang làm cho dù biết rằng đó là điều mà họ hy vọng sẽ trở thành thứ quan trọng nhất trong cuộc đời họ? Tôi đã dành khoảng 2 năm để tìm hiểu về cách mà mọi người thực hiện ước mơ của mình và lý do tại sao họ lại bỏ cuộc giữa chừng. Sau hàng trăm cuộc trò chuyện với rất nhiều người và công ty khác nhau tại hơn 30 nước, tôi đã tìm thấy giữa họ một vài điều trùng lặp về việc tại sao các ước mơ lại không thực hiện được. Xem thêm