Đôi lúc, chúng ta bị rơi vào tình trạng quá tải, chúng ta không đủ thời gian và năng lượng để giải quyết các công việc trong ngày. Có một số kỹ thuật dưới đây sẽ giúp bạn gia tăng năng suất làm việc bằng cách tiết kiệm thời gian và năng lượng

  1. Cho thời hạn ngắn hơn với những việc quan trọng
  2. Từ bỏ thói quen xem TV
  3. Nói không với những thứ không hữu ích
  4. “Hoàn hảo” là kẻ thù của “Tốt” Xem thêm