Với tư cách là một nhà lãnh đạo, bạn không thể nào truyền cảm hứng cho những người xung quanh nếu không đưa họ lên tới một mức cảm xúc nhất định.

Tuy nhiên, khi xét đến tiền bạc, làm giàu thì cảm xúc là kẻ thù. Đây là một khẳng định được nhấn mạnh trên website về tài chính cá nhân GOBankingRates. Các chuyên gia về tài chính trong nhiều năm liền cũng đã chỉ ra nhiều bằng chứng cho thấy đưa ra các quyết định tiền bạc dựa trên cảm xúc sẽ khiến các nhà đầu tư và các chủ kinh doanh nhỏ nhanh chóng thất bại. Điều trớ trêu là, đa phần chúng ta đều chẳng hề nhận ra mỗi ngày ai cũng lựa chọn dựa trên cảm xúc và tự cho đó là các quyết định đầy lý trí.

Để giúp bạn có cái nhìn rõ ràng rõ ràng hơn về giọng nói bạn nghe được trong đầu. GOBankingRates cũng đã cung cấp một vài insight hết sức thú vị về việc cảm xúc sẽ khiến các quyết định tài chính sai lầm như thế nào. Dưới đây là 5 cảm xúc “tai hại” nhất. Xem thêm

Với tư cách là một nhà lãnh đạo, bạn không thể nào truyền cảm hứng cho những người xung quanh nếu không đưa họ lên tới một mức cảm xúc nhất định.

Tuy nhiên, khi xét đến tiền bạc, làm giàu thì cảm xúc là kẻ thù. Đây là một khẳng định được nhấn mạnh trên website về tài chính cá nhân GOBankingRates. Các chuyên gia về tài chính trong nhiều năm liền cũng đã chỉ ra nhiều bằng chứng cho thấy đưa ra các quyết định tiền bạc dựa trên cảm xúc sẽ khiến các nhà đầu tư và các chủ kinh doanh nhỏ nhanh chóng thất bại. Điều trớ trêu là, đa phần chúng ta đều chẳng hề nhận ra mỗi ngày ai cũng lựa chọn dựa trên cảm xúc và tự cho đó là các quyết định đầy lý trí.

Để giúp bạn có cái nhìn rõ ràng rõ ràng hơn về giọng nói bạn nghe được trong đầu. GOBankingRates cũng đã cung cấp một vài insight hết sức thú vị về việc cảm xúc sẽ khiến các quyết định tài chính sai lầm như thế nào. Dưới đây là 5 cảm xúc “tai hại” nhất. Xem thêm