Có nhiều thói quen bạn đang thực hiện vào đầu ngày mới nhưng không phải việc nào cũng đúng. Hãy xem 5 sai lầm này để biết bạn cần phải thay đổi ngay hay không.

Sai lầm 1: Vùng dậy rời khỏi giường

Rời giường và sẵn sàng ngay vào các hoạt động trước mắt. Vấn đề là bạn thường đòi hỏi quá nhiều vào các cơ ở phần lưng, khi chúng đã trải qua một đêm dài ở trạng thái nghỉ ngơi. Xem thêm