Đừng nên coi việc mắc sai lầm là điều gì đó tồi tệ vì con người ta học được từ thất bại nhiều hơn thành công. Nếu bạn thừa nhận những sai lỗi bạn mắc phải và cố hết sức học từ những sai lầm này, chúng có thể thực sự hữu ích. Hãy xem xét thực hiện 5 lời khuyên dưới đây để hạn chế những sai lỗi:

 

1. Làm theo bản năng mách bảo

Rất nhiều người cho biết, nhiều năm qua họ luôn học cách tin vào bản năng của họ vì chúng thường rất đúng. Nếu bạn cảm thấy một điều gì đó có vẻ không ổn, chắc phải có lý do. Hãy hành động một cách thận trọng và xem xét kỹ lưỡng những gì khiến bạn lo lắng. Bạn biết nhiều hơn là bạn nghĩ đấy.

2. Đừng bao giờ vội vàng

Quyết định một cách vội vàng là nguyên nhân của hầu hết các sai lầm. Điều này đặc biệt đúng trong lĩnh vực đàm phán. Nếu đối tác bạn đang đàm phán muốn bạn đưa ra một quyết định nhanh chóng – vì bất kỳ lý do gì – hãy coi đây là một cảnh báo.

Việc đưa ra quyết định cần có thời gian. Quá trình đưa ra quyết định cần có sự cân nhắc và sự cân nhắc này cần thời gian. Hầu hết mọi quyết định có thể đợi Xem thêm