Bạn cũng như tôi, chúng ta chỉ sống có một lần: “We only live once”. Mặc dù chúng ta ai cũng có nhiều ước mơ, nhiều tham vọng và mục đích sống. Chúng ta không ngừng cố gắng cải thiện mình mỗi ngày để thực hiện ước mơ, tham vọng của mình. Nhưng có những ước mơ, mục đích đến cuối đời mà chúng ta cũng không thể thực hiện được nó.

Thời gian không chờ đợi ai cả. Vậy tại sao ngay từ bây giờ, chúng ta không tự mình thực hiện những ước mơ, tham vọng của mình và dừng ngay cái suy nghĩ: “Thôi mặc kệ, đến đâu thì đến” hay “Cứ bình tĩnh, chưa việc gì phải vội, thời gian vẫn còn nhiều”…

Tuổi 50 là cái độ tuổi đã quá một nửa đời người. Vì thế hãy thực hiện 40 điều sau trước khi bạn bước sang tuổi 50 nhé, nó sẽ rất hữu ích cho bạn. Xem thêm

Bạn cũng như tôi, chúng ta chỉ sống có một lần: “We only live once”. Mặc dù chúng ta ai cũng có nhiều ước mơ, nhiều tham vọng và mục đích sống. Chúng ta không ngừng cố gắng cải thiện mình mỗi ngày để thực hiện ước mơ, tham vọng của mình. Nhưng có những ước mơ, mục đích đến cuối đời mà chúng ta cũng không thể thực hiện được nó.

Thời gian không chờ đợi ai cả. Vậy tại sao ngay từ bây giờ, chúng ta không tự mình thực hiện những ước mơ, tham vọng của mình và dừng ngay cái suy nghĩ: “Thôi mặc kệ, đến đâu thì đến” hay “Cứ bình tĩnh, chưa việc gì phải vội, thời gian vẫn còn nhiều”…

Tuổi 50 là cái độ tuổi đã quá một nửa đời người. Vì thế hãy thực hiện 40 điều sau trước khi bạn bước sang tuổi 50 nhé, nó sẽ rất hữu ích cho bạn. Xem thêm