Người xưa thường nói “tướng do tâm sinh”, một người mang trong mình những suy nghĩ gì thì đều biểu hiện ra bên ngoài những dấu hiệu tương ứng. Chỉ cần một chút quan sát, bạn hoàn toàn có thể phần nào biết được tính cách của người đó.

1. Khuôn mặt

– Khi biểu cảm ở hai bên mặt không đối xứng: biểu cảm ấy thường là giả tạo.

– Người thích để lộ răng khi chụp ảnh: có tính cách cởi mở, đơn thuần.

– Thích chớp mắt: loại người này có bụng dạ hẹp hỏi, khó khiến người ta tin tưởng. Nếu thương lượng hoặc nhờ vả kiểu người này, tốt nhất là nên đi thẳng vào vấn đề. Xem thêm