Tình yêu không phải lúc nào cũng dễ hiểu, ngay cả khi đó là cảm xúc của riêng bạn. Và tại sao những người thông minh lại thường khó “rơi vào tình yêu” đến vậy?

Dưới đây là những lý do khiến những người thông minh thường “khó yêu”. Những điều thú vị này, hy vọng có thể giúp bạn nhận ra và nhìn cuộc sống bằng một góc nhìn khác.

1. Họ phân tích cảm xúc – của chính họ và người khác

Người thông minh thường rất nhanh nhạy trong việc tiếp nhận thông tin và đưa ra kết luận. Và đây lại vừa là lợi thế vừa là bất lợi, bởi vì họ dễ bị chạy trốn khỏi một mối quan hệ khi vừa mới có chút dấu hiệu hiểu lầm. “Ôi, xin lỗi! Tôi không thể làm khác. Bye!”. Xem thêm

Tình yêu không phải lúc nào cũng dễ hiểu, ngay cả khi đó là cảm xúc của riêng bạn. Và tại sao những người thông minh lại thường khó “rơi vào tình yêu” đến vậy?

Dưới đây là những lý do khiến những người thông minh thường “khó yêu”. Những điều thú vị này, hy vọng có thể giúp bạn nhận ra và nhìn cuộc sống bằng một góc nhìn khác.

1. Họ phân tích cảm xúc – của chính họ và người khác

Người thông minh thường rất nhanh nhạy trong việc tiếp nhận thông tin và đưa ra kết luận. Và đây lại vừa là lợi thế vừa là bất lợi, bởi vì họ dễ bị chạy trốn khỏi một mối quan hệ khi vừa mới có chút dấu hiệu hiểu lầm. “Ôi, xin lỗi! Tôi không thể làm khác. Bye!”. Xem thêm