Khi đi ngủ, hãy đặt một cuốn sách dưới gối và sáng mai thức giấc, bạn sẽ ghi nhớ được nội dung trong cuốn sách. Đó không phải những gì mà bài viết này muốn nói tới. Nhưng sự thật là có những điều bạn thực sự học được khi đang ngủ, hay ít nhất là cải thiện những gì đang có. Hầu hết chúng đều phụ thuộc vào một điều, đó là âm thanh. Dưới đây là những kĩ năng mà bạn hoàn toàn có thể nâng cao trong quá trình ngủ.

1.Từ mới của một môn ngoại ngữ

Trong một cuộc thử nghiệm gần đây, các nhà khoa học để những người có tiếng mẹ đẻ là tiếng Đức học tiếng Hà Lan, bắt đầu với một vài từ cơ bản. Sau đó, người học được yêu cầu đi ngủ. Trong khi họ ngủ, những người nghiên cứu bí mật phát những từ cơ bản mà những người Đức đang ngủ đã được học trước đó. Một nhóm khác thì được ngủ trong yên lặng. Hai nhóm sau đó tiến hành kiểm tra từ và kết quả là nhóm được nghe những từ đó trong khi ngủ có thể xác định và dịch những từ đã được học. Xem thêm

Khi đi ngủ, hãy đặt một cuốn sách dưới gối và sáng mai thức giấc, bạn sẽ ghi nhớ được nội dung trong cuốn sách. Đó không phải những gì mà bài viết này muốn nói tới. Nhưng sự thật là có những điều bạn thực sự học được khi đang ngủ, hay ít nhất là cải thiện những gì đang có. Hầu hết chúng đều phụ thuộc vào một điều, đó là âm thanh. Dưới đây là những kĩ năng mà bạn hoàn toàn có thể nâng cao trong quá trình ngủ.

1.Từ mới của một môn ngoại ngữ

Trong một cuộc thử nghiệm gần đây, các nhà khoa học để những người có tiếng mẹ đẻ là tiếng Đức học tiếng Hà Lan, bắt đầu với một vài từ cơ bản. Sau đó, người học được yêu cầu đi ngủ. Trong khi họ ngủ, những người nghiên cứu bí mật phát những từ cơ bản mà những người Đức đang ngủ đã được học trước đó. Một nhóm khác thì được ngủ trong yên lặng. Hai nhóm sau đó tiến hành kiểm tra từ và kết quả là nhóm được nghe những từ đó trong khi ngủ có thể xác định và dịch những từ đã được học. Xem thêm