Nhiều bạn trẻ muốn thắt chặt tình cảm gia đình nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Một số cách đơn giản mà bạn có thể bắt đầu như dành nhiều thời gian hơn cho người thân.

Theo khảo sát của tờ Daily Mail (Anh), thời gian thật sự dành cho gia đình hiện nay của mỗi người rất ít ỏi, chưa đến 1 giờ mỗi ngày. Sự xen ngang của thiết bị công nghệ và những thay đổi tâm lý, suy nghĩ, cách biệt thế hệ được cho là lý do chính ảnh hưởng đến tình cảm gia đình. Xem thêm

Nhiều bạn trẻ muốn thắt chặt tình cảm gia đình nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Một số cách đơn giản mà bạn có thể bắt đầu như dành nhiều thời gian hơn cho người thân.

Theo khảo sát của tờ Daily Mail (Anh), thời gian thật sự dành cho gia đình hiện nay của mỗi người rất ít ỏi, chưa đến 1 giờ mỗi ngày. Sự xen ngang của thiết bị công nghệ và những thay đổi tâm lý, suy nghĩ, cách biệt thế hệ được cho là lý do chính ảnh hưởng đến tình cảm gia đình. Xem thêm