Tất cả chúng ta rồi cũng sẽ trải qua một giai đoạn khiến ta cảm thấy không còn điều gì tốt đẹp trong cuộc sống cả. Bất kể có chuyện gì xảy ra, ta cũng dễ dàng chỉ trích bản thân về mọi thứ: từ năng lực làm việc cho đến giải quyết chuyện gia đình và chính những suy nghĩ tiêu cực này càng làm cho thành công trở nên khó với tới.

Lối tư duy tiêu cực cộng với sự không rõ ràng trong mục tiêu càng dễ dàng làm cho mỗi người nghĩ rằng mình là một “kẻ bại trận”, ngay cả khi xung quanh có rất nhiều “bằng chứng” cho thấy bạn đã thành công, cả trong cuộc sống riêng tư lẫn công việc. Nếu quá bận rộn với những lo lắng không đâu như vậy thì bạn sẽ chẳng thể nào có thời gian để trân trọng những thành tích mà mình đã đạt được. Xem thêm

Tất cả chúng ta rồi cũng sẽ trải qua một giai đoạn khiến ta cảm thấy không còn điều gì tốt đẹp trong cuộc sống cả. Bất kể có chuyện gì xảy ra, ta cũng dễ dàng chỉ trích bản thân về mọi thứ: từ năng lực làm việc cho đến giải quyết chuyện gia đình và chính những suy nghĩ tiêu cực này càng làm cho thành công trở nên khó với tới.

Lối tư duy tiêu cực cộng với sự không rõ ràng trong mục tiêu càng dễ dàng làm cho mỗi người nghĩ rằng mình là một “kẻ bại trận”, ngay cả khi xung quanh có rất nhiều “bằng chứng” cho thấy bạn đã thành công, cả trong cuộc sống riêng tư lẫn công việc. Nếu quá bận rộn với những lo lắng không đâu như vậy thì bạn sẽ chẳng thể nào có thời gian để trân trọng những thành tích mà mình đã đạt được. Xem thêm