23+ dấu hiệu cho biết một nhân viên sắp nghỉ việc

 

 1. Không còn cam kết với các dự án dài hạn
 2. Sư dụng mạng xã hội nhiều hơn
 3. Ít đóng góp ý kiến hơn  hơn trong các buổi họp
 4. Tham gia nhiều hơn các hoạt động đào tạo ở bên ngoài
 5. Vắng mặt nhiều
 6. Ít lên tiếng trong các họat động chung của công ty
 7. Gọi điện thoại cá nhân nhiều hơn
 8. Không được xem xét lại mức lương trong đợt tăng lương vừa qua
 9. Không quan tâm đến việc phát trển cá nhân nữa
 10. Cuộc sống cá nhân có sự thay đổi lớn (vd: lập gia đình, ly dị, có con, người thân bị bệnh, mua nhà mới  ..)
 11. Năng suất làm việc giảm sút
 12. Những người đồng nghiệp thân nhất trong công ty vừa nghỉ việc
 13. Không quan tâm đến việc làm hài lòng cấp trên
 14. Tăng mâu thuẫn với đồng nghiệp khác
 15. Tránh giao tiếp với các đồng nghiệp
 16. Hay đẩy nhiệm vụ của mình sang người khác
 17. Không đóng góp những ý tưởng sáng tạo
 18. Nghỉ lễ dài hơn thường lệ
 19. Có mặt và ra về đúng chính xác theo giờ làm việc
 20. Bắt đầu than phiền nhiều hơn
 21. Vừa nhập được một bằng cấp mới
 22. Che dấu những việc đang làm, che màn hình
 23. Không gọi lại khi có cuộc gọi nhỡ của đồng nghiệp
 24. Bạn có cảm giác là họ sắp nghỉ

Phần mềm nhân sự HRPRO7

Phần mềm Quản lý Nhân sự HRPRO7 với đầy đủ chức năng như: Hồ sơ nhân viên, Hợp đồng, Bảo Hiềm, Tính lương, Đánh giá KPI,…

Phần mềm đánh giá KPI

Smartboss KPI là phần mềm KPI giúp quản lý hoạt động đánh giá trong doanh nghiệp, bao gồm đánh giá 360 độ và hiệu quả làm việc.