Sức ép Covid-19 lên cải cách môi trường kinh doanh

(KTSG Online) – Đại dịch Covid-19 diễn ra gây xáo trộn hầu hết các hoạt động kinh tế, nhưng đồng thời cũng là dịp để thúc đẩy mạnh mẽ hơn các giải pháp cải cách hệ thống pháp luật và tháo gỡ các trở ngại về thủ tục hành chính để cải thiện môi trường kinh doanh. Bất...

Thất bại thực ra không hề tồn tại, nó chỉ tồn tại với những người quá quan tâm đến vẻ ngoài thành công!

Chúng ta có xu hướng tách biệt 2 thuật ngữ thất bại và thành tích. ● Thành tích có nghĩa là bạn đã đúng. Bạn đã làm đúng. Bạn đặt ra một kỳ vọng và bạn đạt được nó. ● Thất bại nghĩa là bạn đã sai. Bạn đã bỏ lỡ điều quan trọng. Bạn đặt kỳ vọng và bạn không đủ giỏi. Nếu...
Paste your AdWords Remarketing code here