Mô tả công việc | Tour Guide – Mẫu 2 (ENG)

Job Description The Stanley Hotel located in beautiful Estes Park, CO is looking for a Tour Guide. As a Tour Guide, you’ll be responsible for providing information and/or answering guest questions about tours while providing the highest level of service possible in an...

Mô tả công việc | Hướng Dẫn Viên Du Lịch – Mẫu 2

Mô tả công việc Nhiệm vụ/trách nhiệm của Hướng dẫn viên bao gồm: Mẫu mô tả công việc 1 bao gồm các nhiệm vụ sau: Nhận chương trình qua email và trao đổi cụ thể với nhân viên điều hành về chương trình Nhận danh sách đoàn/khách, tên trưởng đoàn và danh sách phân phòng;...