Mô tả công việc | Giám Đốc – Mẫu 10

Mô tả công việc Giám đốc bán hàng Nhiệm vụ/trách nhiệm của Giám đốc bán hàng bao gồm: Mẫu mô tả công việc 1 bao gồm các nhiệm vụ sau: Mục tiêu hướng tới là bán được nhiều xe nhất cho khách hàng với sự hài lòng nhất. Trực tiếp triển khai kế hoạch đến từng bộ phận phòng...

Mô tả công việc | Giám Đốc – Mẫu 9 (ENG)

Marketing executive job description Marketing executives aim to maximise profits through developing sales strategies that match customer requirements and by promoting products, services or ideas. Marketing is one of the most popular career choices for graduates. What...

Mô tả công việc | Giám Đốc – Mẫu 9

Tuyển dụng vị trí “Giám đốc Kinh doanh – Sales Director” Công ty cổ phần công nghệ An ninh không gian mạng Việt Nam (VNCS) thông báo tuyển dụng vị trí Giám đốc Kinh doanh (Sales Director). Mô tả công việc Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch, phương án kinh doanh các...

Mô tả công việc | Giám Đốc – Mẫu 8 (ENG)

Job Description   Job Description   Director of Business Development     Reporting to: Chief Executive     Responsible for: Directly managing three positions:   Head of Investment Relations   Head of Marketing and Communications   Head of Franchising   which in turn...

Mô tả công việc | Giám Đốc – Mẫu 8

Mô tả công việc vị trí giám đốc kinh doanh Mục đích công việc Xây dựng, quản lý và phát triển hoạt động bán hàng của công ty Nhiệm vụ cụ thể:     Lập và tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh của Công ty     Tổ chức thu thập, phân tích, đánh giá thông tin thị trường...