Mô tả công việc | Giám Đốc – Mẫu 12 (ENG)

Job Description Position: Director of Product Development Status: Full-time, Exempt                                                          Department: Research and Development Manager: Dennis Pope Position Summary: The Director of Product Development is responsible...

Mô tả công việc | Giám Đốc – Mẫu 12

GIÁM ĐỐC BÁN HÀNG Mô tả công việc Kế hoạch kinh doanh cho những tháng sắp tới và nhiều năm. Thiết kế và thực hiện các chương trình để thúc đẩy việc bán hàng của công ty. Phối hợp với Phòng Marketing đưa ra chương trình xúc tiến bán hàng, tăng phạm vi bảo hiểm. Nghiên...

Mô tả công việc | Giám Đốc – Mẫu 11

Mô tả công việc giám đốc bán hàng Mục đích công việc: Xây dựng, quản lý và phát triển hoạt động bán hàng của công ty. Nhiệm vụ cụ thể: Lập và tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh của Công ty Tổ chức thu thập, phân tích, đánh giá thông tin thị trường và đưa ra đề...

Mô tả công việc | Giám Đốc – Mẫu 10 (ENG)

POSITION TITLE: BUSINESS  DEVELOPMENT DIRECTOR LOCATION: BOSTON , CHICAGO, AND BAY AREA Position Summary: The Director, Business Development will work within a defined territory in pharmaceutical, biotech, and clinical research organizations to expand business with...