Vai trò của nguồn nhân lực trong tổ chức, doanh nghiệp

Một doanh nghiệp muốn hoạt động và phát triển ổn định phải có sự đóng góp của rất nhiều nguồn lực khác nhau như tài chính, vật chất, công nghệ,…Trong đó, nguồn nhân lực được nhắc đến như là một nguồn lực quan trọng nhất, quyết định đến sự thành bại của một tổ...

Thư ứng tuyển là gì? Cách viết thư ứng tuyển ấn tượng

Bên cạnh CV thì thư ứng tuyển cũng là loại rất quan trọng và cần phải có ứng khi ứng việc làm. Vậy thư ứng tuyển là gì? Cách viết thư ứng tuyển ấn tượng như thế nào? Giải Pháp Tinh Hoa sẽ mang đến cho các bạn những gợi ý hữu nhất cho vấn đề này. Thư ứng tuyển là gì?...

4 mục tiêu của quản trị nguồn nhân lực

Bất kỳ một tổ chức nào cũng được tạo thành bởi các thành viên – chính là con người hay nguồn nhân lực. Và không một hoạt động nào của tổ chức mang lại hiệu quả tốt nếu thiếu quản trị nguồn nhân lực.  Quản trị nguồn nhân lực là bộ phận cấu thành và không thể...