Đóng BHXH cho người nước ngoài: Lúng túng trong thực hiện

Từ tháng 12-2018, lao động người nước ngoài (NNN) bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) tại Việt Nam, với 3 chế độ ngắn hạn là ốm đau, thai sản và bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp. Đây là nhóm đối tượng mới tham gia BHXH nên các doanh nghiệp hiện nay...