Một số lưu ý về khoản chi tiếp khách, hội nghị và quảng cáo

Một số lưu ý về khoản chi tiếp khách, hội nghị và quảng cáo – Các khoản chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới, tiếp tân, khánh tiết, hội nghị, hỗ trợ tiếp thị, hỗ trợ chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh có còn khống chế mức...

Đóng BHXH cho người nước ngoài: Lúng túng trong thực hiện

Từ tháng 12-2018, lao động người nước ngoài (NNN) bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) tại Việt Nam, với 3 chế độ ngắn hạn là ốm đau, thai sản và bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp. Đây là nhóm đối tượng mới tham gia BHXH nên các doanh nghiệp hiện nay...