Các dự án đóng góp cho cộng đồng

Những hoạt động nổi bật hỗ trợ cộng đồng những người làm nhân sự                         Khảo sát lương 2017Bộ sưu tập từ điển năng lực  Ứng dụng tâm lý học vào quản trị nhân sự Chương trình đào tạo...

Richard Branson: ‘Muốn có năng suất hơn? Hãy đúng giờ hơn!’

Đúng hẹn cũng là hành động chứng tỏ bạn là tôn trọng đối tác của mình cũng như thể hiện bạn có thể quản lý thời gian một cách hiệu quả. “Nếu bạn muốn đạt năng suất cao hơn, lời khuyên của tôi là hãy bắt đầu từ lúc xuất phát: luôn đúng giờ. Cho dù đó là một cuộc họp,...