TPHCM: Người lao động sẽ tự giữ sổ BHXH

Từ trước đến nay, sổ BHXH do người sử dụng lao động quản lý, nay BHXH sẽ trả cho người lao động tự bảo quản Phóng viên: Với việc người lao động (NLĐ) tự quản lý sổ BHXH của mình và việc người sử dụng lao động (NSDLĐ) giữ sổ BHXH có gì khác nhau và có liên quan gì đến...

tổ chức chấm công trong văn phòng

Qui định chấm công    Qui định giờ công: Qui định chấm công bằng vân tay Không chấm vân tay :  không có bộ phận nào Chấm vân tay 01 lần (vào): Giám đốc điều hành (Lý Xuân Nam) và Giám đốc bộ phận (Tài Thị Mỹ Nương, Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Lê Ngọc) + các nhân viên...

tổ chức chấm công trong nhà máy sản xuất

Qui định chấm công   Qui định giờ công và cách thức chấm công: Tất cả các nhân viên khi đi làm đều phải chấm công bằng vân tay, chấm công trên máy VÀO khi vào ca,   chấm công trên máy RA khi ra về Nhân viên phải chấm đầy đủ và đúng cách cả RA lẫn VÀO. Nếu chấm...