Câu chuyện ngụ ngôn: Tên trộm và người hàng xóm

Giúp đỡ người khác là một mỹ đức, cũng chính là bản tính của con người. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta giúp người nhưng lại không được người hàm ơn mà còn bị mang oán, ta nên phải làm gì? Đôi khi chúng ta làm ơn nhưng lại mắc oán, liệu ta còn giữ cái nhiệt tâm giúp người...