Tiêu chí tuyển dụng nhân sự cao cấp của Khổng Minh

1. “Vấn chi dĩ thị phi nhi quan kỳ Chí” : Nghĩa là hỏi họ về điều phải lẽ trái để xem xét chí hướng của họ. Muốn trọng dụng một người, trước tiên phải biết được ý chí, lập trường của người ấy ra sao. Nếu như đối phương lẫn lộn giữa điều phải lẽ trái hoặc mơ hồ giữa...

Những chiêu độc, lạ cho người dùng PowerPoint 2013

  Microsoft Powerpoint tích hợp trong bộ Office là một phần mềm thông dụng nhất hiện nay dùng cho việc thuyết trình tại các cuộc hội thảo, giảng dạy… Ngoài ra, PowerPoint 2013 vẫn còn có một số tính năng hấp dẫn mà nhiều người không biết. Sáng tác truyện...