Quy chế lương thưởng, chế độ cho người lao động

– Việc trả lương, trả thưởng cho từng cá nhân, từng bộ phận, nhằm khuyến khích người lao động làm việc, hoàn thành tốt công việc theo chức danh và đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty . – Đảm bảo đời sống cho CNV...

Khi nào doanh nghiệp cần tuyển thêm nhân viên Nhân Sự ?

Các doanh nghiệp nhận thấy các lợi ích của việc sử dụng dịch vụ nhân sự giúp cải thiện hiệu quả hoạt động của công ty, giảm chi phí lao động và loại bỏ các rủi ro trong doanh nghiệp. Vậy làm sao để việc thuê ngoài một giám đốc nhân sự của bạn là hiệu quả và tuyển đúng...

Chia sẻ phương pháp nghỉ giải lao đúng khoa học

Dù là đi học hay đi làm thì chúng ta đều cần có những giây phút thư giãn, nghỉ ngơi hay còn gọi là nghỉ giải lao, thế vì sao chúng ta thích nghỉ giảo lao hay chính xác hơn là vì sao chúng ta cần nghỉ giải lao và nghỉ giải lao thế nào cho đúng cách? Có hàng tỉ lí do...

338 Câu thuật ngữ hành chính văn phòng (P2)

170 Forwarding address Địa chỉ chuyển tiếp 171 Letter opener Máy mở thư 172 Out going mail Văn thư đi 173 To process incoming mail Xử lý văn thư đến 174 Central mail room  Phòng văn thư trung ương 175 undate Không đề ngày tháng 176 Annotate Chú giải/chú thích 177...

338 Câu thuật ngữ hành chính văn phòng (P1)

1 Office management Quản trị HCVP 2 Office/Administrative manager Nhà QLHC/ Giám đốc HC 3 Administrative assistant Trợ lý hành chính 4 Information manager Trưởng phòng thông tin 5 Records manager Trưởng phòng hồ sơ 6 Word processing supervisior or manager Trưởng phòng...
Paste your AdWords Remarketing code here