Từ điển năng lực đại học HARVARD: Khả năng thích ứng

Duy trì hiệu quả khi trải qua những thay đổi lớn trong nhiệm vụ công việc hoặc môi trường làm việc; điều chỉnh một cách hiệu quả để làm việc trong các cấu trúc công việc mới, quy trình, yêu cầu, hoặc nền văn hóa mới. Biểu hiện chính Cố gắng hiểu những thay đổi –...

Những câu hỏi phỏng vấn kì dị của Google

Google thường đưa ra những câu phỏng vấn tuyển dụng học búa nhằm thử thách khả năng chịu áp lực của những ứng viên. Hầu hết các câu hỏi đều buộc các ứng viên phải suy nghĩ rộng và kỹ càng. Các câu hỏi cũng thử thách khả năng ứng...

Lương kinh doanh: Dùng sao cho hiệu quả?

Với những công việc đòi hỏi sự cố gắng thường xuyên của nhân viên, như công việc bán hàng, lương kinh doanh luôn được các nhà quản lý sử dụng như một công cụ nhằm thúc đẩy sự hăng hái, nhiệt tình với công việc của nhân viên. Là một phần trong tổng thu nhập của nhân...