Cách làm tờ khai tham gia BHXH – BHYT – BHTN: Mẫu số: TK1-TS

Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo Mẫu số: TK1-TS mới nhất hiện nay là được   Ban hành kèm theo QĐ số: 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014 của BHXH Việt Nam. Mẫu số TK01-TS được lập khi đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN lần đầu. Dùng...

Cách chuyển lỗ giữa các quý, các năm sang năm sau

Cách xác định lỗ và chuyển lỗ thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định tại Điều 9 của Thông tư 78/2014/TT-BTC. Theo đó thì: Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là số chênh lệch âm về thu nhập tính thuế chưa bao gồm các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước chuyển...

20 lời khuyên giúp tìm kiếm nhân tài

Không có công ty nào có thể phát triển mãnh mẽ nếu thiếu sức sáng tạo. Cuốn sách “Tìm kiếm Steve Jobs kế tiếp” gồm những lời khuyên giúp doanh nghiệp thiết kế và tạo ra môi trường làm việc kích thích sức sáng tạo của con người, được viết bởi hai tác giả Nolan Bushnell...

10 cách thu lợi từ kinh nghiệm của những người xung quanh

Chọn đúng người – Bạn có thể đi vòng qua những bẫy rập nếu được một người đã từng đi qua hành trình đó rồi dẫn dắt. Hãy xin lời khuyên. Mở rộng quan hệ – Bạn của bạn thường sẽ sẵn lòng chia sẻ những kinh nghiệm liên quan. Hãy nhờ bạn mình giới thiệu. Biết...

Cách tính lương làm tăng ca thêm giờ ngày lễ

Hướng dẫn cách tính lương làm tăng ca, thêm giờ vào ban đêm, ngày lễ, ngày nghỉ theo Bộ luật lao động mới nhất năm 2014. Theo điều 97 Luật số 10/2012/QH13 Bộ luật lao động quy định: 1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền...