Xin visa cho kỹ sư công ty sang Mỹ

Bạn Huệ làm việc ở bộ phận nhân sự ở một công ty Nhật. Công ty của bạn sẽ cử 4 kỹ sư sang Mỹ 1 tuần và bạn được sếp giao lo thủ tục Visa cho các kỹ sư. Mời các bạn xem phần chia sẽ của các anh chị em trong nhóm HCMgroup cho trường hợp của bạn Huệ nhé: Câu hỏi: Chào cả...

Các câu hỏi về tư vấn luật nhân sự (Phần 10)

CÂU HỎI 10: Trong thời gian học việc, thử việc, kí hợp đồng, người lao động phải thế chấp (bằng tiền) tiền học việc, tiền mang đồng phục, vậy có đúng pháp luật không? TRẢ LỜI: Căn cứ vào Điều 20 Bộ Luật lao động 2012, người sử dụng lao động không được yêu cầu người...

Các câu hỏi về tư vấn luật nhân sự (Phần 9)

CÂU HỎI 9: Hợp đồng lao động xác định 12 tháng, đến tháng 11 gia hạn tăng thêm 24 tháng. Phụ lục hợp đồng này có được xem là hợp đồng lao động mới không? TRẢ LỜI: Căn cứ vào Điều 24 Bộ Luật lao động 2012, phụ lục hợp đồng lao động là một bộ phận của hợp đồng lao động,...

Các câu hỏi về tư vấn luật nhân sự (Phần 8)

CÂU HỎI 8: Lao động phổ thông, công nhân muốn thủ việc 60 ngày được không? TRẢ LỜI: Theo qui định tại Điều 27 của Bộ luật lao động 2012 thì thời gian thử việc được qui định như sau: Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ...