Quản lý cơ chế thưởng phạt nhân viên kinh doanh

Các định nghĩa trong việc quản lý nhân viên kinh doanh – Doanh thu: là số tiền mà cán bộ kinh doanh thực thu được của khách hàng từ các hợp đồng cung cấp sản phẩm và dịch vụ của Công ty do nhân viên đó phụ trách. – Doanh thu thuần: là doanh thu sau khi trừ...

Những điểm mới của bộ luật lao động năm 2012

Bộ luật Lao động là văn bản luật có vị trí quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam, bao gồm những chế định điều chỉnh các quan hệ về lao động và các quan hệ liên quan nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, động lực quan trọng cho sự phát...

Bộ từ điển năng lực phân theo văn hóa doanh nghiệp

Bộ từ điển năng lực theo văn hoá một doanh nghiệp luôn là phối hợp của 4 kiểu C, H, M, A với tỉ lệ khác nhau sao cho tổng C+H+M+A = 100%. Vì vậy nếu bạn muốn xây dựng từ điển năng lực cho công ty thì phải theo công thức là tăng một kiểu này thì phải giảm một, hai hoặc...

Bộ tài liệu đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu

Để đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu, trước hết cần Đăng ký thang bảng lương và Đăng ký sử dụng lao động tại Phòng LĐTBXH Quận. Để thực hiện thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội cần phải có những tài liệu như sau: 1/ Giấy chứng nhận đăng ký Kinh doanh của Công ty: 03 bản sao...

Biểu mẫu hợp đồng lao động và phụ lục hợp đồng

Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Một số câu hỏi liên quan tới hợp đồng lao động  Có mấy loại hợp đồng lao động?  Có 3...