MÔ TẢ CÔNG VIỆC GIÁM SÁT BÁN HÀNG SIÊU THỊ

Bộ phận Phòng bán hàng Chức danh Giám sát bán hàng siêu thị Mã công việc BH-GSBH Cán bộ quản lý trực tiếp Trưởng kênh bán hàng siêu thị 1. Trách nhiệm: Mỗi giám sát có nhiệm vụ quản lý 4 siêu thị thuộc kênh phân phối được giao. 1.1 Quản lý nhân sự: Xếp lịch cho nhân...

MÔ TẢ CÔNG VIỆC TRƯỞNG KÊNH SIÊU THỊ

Bộ phận Phòng bán hàng Chức danh Trưởng kênh siêu thị Mã công việc BH-TKST Cán bộ quản lý trực tiếp Trưởng phòng bán hàng 1.   Trách nhiệm: 1.1 Doanh thu bán hàng: Chịu trách nhiệm mục tiêu doanh thu được giao. Lập kế hoạch thực hiện theo chỉ tiêu doanh thu. Triển...

MÔ TẢ CÔNG VIỆC GIÁM SÁT BÁN HÀNG ĐẠI LÝ

Bộ phận Phòng bán hàng Chức danh Giám sát bán hàng đại lý Mã công việc BH-GSBH Cán bộ quản lý trực tiếp Trưởng kênh bán hàng đại lý 1. Trách nhiệm: Mỗi giám sát có nhiệm vụ quản lý 4 đại lý thuộc kênh phân phối được giao. Lưu giữ danh sách các đại lý gồm thông tin chi...

MÔ TẢ CÔNG VIỆC TRƯỞNG KÊNH ĐẠI LÝ

Bộ phận Phòng bán hàng Chức danh Trưởng kênh đại lý Mã công việc BH-TKĐL Cán bộ quản lý trực tiếp Trưởng phòng bán hàng 1.   Trách nhiệm: 1.1 Doanh thu bán hàng: Chịu trách nhiệm mục tiêu doanh thu được giao. Lập kế hoạch thực hiện theo chỉ tiêu doanh thu. Triển khai...

MÔ TẢ CÔNG VIỆC TRƯỞNG PHÒNG BÁN HÀNG

Bộ phận Phòng bán hàng Chức danh Trưởng phòng bán hàng Mã công việc BH-TP Cán bộ quản lý trực tiếp Giám đốc bán hàng 1.    Trách nhiệm : Quản trị đội ngũ chào hàng: Huấn luyện nhân viên chào hàng, Thiết lập các tiêu chuẩn về kết quả hoạt động, Phát triển các nhân viên...