“Nuôi dưỡng” sự sáng tạo trong công việc

Khi làm việc trong môi trường nhiều áp lực hay khi công việc trở nên quá quen thuộc vì nhiệm vụ hàng ngày lặp đi lặp lại, sự sáng tạo của bạn có thể bị suy giảm. Đây là một vấn đề nghiêm trọng, bởi nếu không có những ý tưởng mới, con đường phát triển sự nghiệp phía...

Xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp cho nhân viên

Bất cứ nhân viên nào cũng mong muốn được phát triển nghề nghiệp. Khảo sát cho thấy, phát triển nghề nghiệp là một trong năm yếu tố quan trọng hàng đầu tạo ra sự thỏa mãn trong công việc cho nhân viên và làm cho họ gắn bó hơn với doanh nghiệp. Thế nhưng, đa số các...

Tạo dựng lòng tin để khích lệ nhân viên

Đa phần, nhà quản lý mới đều mất thời gian để gây dựng uy tín, lòng tin đối với cấp dưới trước khi chi phối họ. Theo đó, giá trị của khuyến khích được đánh giá cao hơn giám sát nếu CEO muốn nhân viên của mình tận tâm. Trong năm đầu tiên làm sếp, các nhà quản lý từng...

Thưởng, phạt và những điều không ngờ tới

Thưởng, phạt nhân viên từ lâu đã là một vấn đề không mới. Hầu hết mọi người đều có suy nghĩ là việc thưởng sẽ thúc đẩy nhân viên tiếp tục đưa ra các sáng kiến cải tiến, làm việc tích cực và năng suất hơn; còn việc phạt nhằm hạn chế các lỗi mà nhân viên gây ra. Tuy...

Nhà tuyển dụng yêu thích

Kinh tế khó khăn, tỷ lệ thất nghiệp không giảm nhưng người lao động vẫn muốn được làm việc trong môi trường hấp dẫn và thấy có cơ hội thăng tiến khi tìm việc mới. Nền kinh tế Việt Nam đã sẵn sàng cho sự tăng trưởng, nhưng thị trường việc làm vẫn còn rất khó khăn. Hiện...