Mao sơn bán sơn lúc ẩn lúc hiện nhưng không phải chỗ thanh tịn, cuộc sống thuộc về bản thân mình thì đương nhiên có thể làm cho nó càng tươi đẹp

Trong phố có một hộ gia đình khá giả, luôn muốn có một người con trai để nối dõi, thậm chí chấp nhận chịu phạt để sinh đến đứa con thứ ba. Cuối cùng đứa con thứ ban cũng là con trai, đương nhiên được chiều chuộng hơn cả. Cậu bé nhìn thấy cái gì ngon hay đồ chơi gì thích liền đòi ngay nhưng với điều kiện gia đình khá giả như này thì cậu gần như được đáp ứng hết. Đứa bé có chút ương ngạnh nhưng không phải xấu tính lắm

Một năm mùa hè, gia đình đó đưa cậu bé mới học lớp 3 cùng lên chùa du ngoạn. Họ cầu phúc trong tổ đường, cha mẹ cầu phật gần như đều liên quan đến tiểu thí chủ chẳng hạn như hi vọng con học hành giỏi giang, mạnh khỏe.

Cậu nhóc nhìn thấy mấy cậu bé cũng chạc tuổi cậu chạy đi chạy lại trong sân, chẳng cần học hành gì nên trong lòng cảm thấy rất ngưỡng mộ, liền nói với cha mẹ xin cha mẹ cho lưu lại trong chùa một thời gian. Cha mẹ cậu nói thế nào cũng không nghe, đành phải tìm sư phụ thương lượng.

Các sư phụ trong chùa lúc đầu không đồng ý, nhưng thấy tấm lòng của cha mẹ cậu nên đành đồng ý cho cậu ở lại chùa 10 ngày, nhưng kèm theo một điều kiện, nếu cậu đã ở trong chùa thì phải chấp nhận quy tắc lễ nghi trong chùa, một điều cũng không được phạm phải Xem thêm