Có hai chú ếch bị rơi vào một bát kem tươi rất lớn và rất sâu. Một trong hai chú ếch là kẻ lạc quan, còn chú ếch kia thì ngược lại.

– Chúng ta chết đuối mất – Chú ếch bi quan rên rỉ, rồi kêu lên tuyệt vọng – Vĩnh biệt.

Chú buông xuôi và chìm dần xuống.

Chú ếch còn lại nói Xem thêm