Câu chuyện thứ nhất: Đeo chuông cho mèo

Vì mèo mà cuộc sống họ nhà chuột trở nên khó khăn. Ngày nào chuột cũng bị mèo săn bắt.

Một hôm, họ nhà chuột tụ họp bàn tính xem làm cách nào để thoát được mèo. Bàn đi tính lại, chuột không nghĩ được giải pháp nào.

Bấy giờ một con chuột nhắt mới lên tiếng:

─ Tôi xin có ý kiến. Sở dĩ chúng ta bị bắt là bởi vì chúng ta không biết khi nào mèo đến cạnh chúng ta. Bây giờ, chúng ta hãy đeo cái chuông này quanh cổ mèo. Như vậy, khi nào mèo đến gần, chúng ta sẽ đều nghe rõ và dễ dàng lẩn trốn.

Lời đề nghị này được mọi người khen hay vỗ tay tán thưởng.

Cho đến một lúc sau, một con chuột già đứng dậy và nói:─ Tốt lắm, thế nhưng ai sẽ là người đeo chuôngcho mèo đây?Lũ chuột cứ con này nhìn con kia không con nào nói gì.

Thấy vậy, chuột già liền bảo:─ Nói thì bao giờ cũng dễ nhưng làm thì mới khó.

Bài học:  

  1. Những ý tưởng đột phá có thể đến từ những người ngây thơ như chuột nhắt
  2. Ở thời điểm ban đầu, ý tưởng đột phá luôn trông có vẻ khó và không khả thi
  3. Kết quả = ý tưởng x niềm tin x hành động. Nếu có ý tưởng mà không có niềm tin & hành động thì kết quả = 0.  
  4. Đừng dựa vào đám đông, đám đông sẵn sàng hoan hô vỗ tay tán thưởng nhưng sẽ có thể không có một ai có niềm tin và không ai có hành động. Muốn bắt đầu được ý tưởng đột phá thì phải dựa vào niềm tin và hành động của một vài cá nhân.
  5. Những cá nhân đó (với niềm tin mãnh liệt và hành động rốt ráo) sẽ từ từ lôi kéo thêm tạo thành  đám đông đi theo mình
  6. Hành động là phần khó nhất. Nói thì bao giờ cũng dễ nhưng làm rất khó.
  7. Hành động không chưa đủ. Phải là chịu khó suy nghĩ, làm thử, phân tích, điều chỉnh (plan-do-check-act), như vậy mới có ý tưởng đột phá.
  8. Đừng như chuột già trong bài này, chỉ biết có ý kiến nhận xét mà không có hành động

 

Câu chuyện thứ 2: Con ếch điếc

Một con ếch quyết định trèo lên đỉnh ngọn cây.

Những con ở dưới hét lên: “Không thể được đâu! Không thể được đâu!”

Nhưng cuối cùng con ếch vẫn leo lên được tới đỉnh.

Nó đã làm thế nào?

Bởi vì nó bị điếc, và nghĩ rằng những kẻ dưới kia đang cổ vũ mình.

Bài học:

“Hãy bỏ ngoài tai những ý kiến tiêu cực trên con đường chinh phục mục tiêu”