Nhà lãnh đạo tài ba luôn tạo ra các mối quan hệ thân thiết với team làm việc của họ và truyền cảm hứng cho nhân viên để tiến xa hơn trong công việc. Hơn nữa, họ còn là người động viên, tạo sự tin tưởng, có một tầm nhìn rõ ràng, đáng tin cậy, cam kết với nhân viên và giúp cho tổ chức tốt hơn. Vì vậy, làm lãnh đạo thường là công việc khó khăn và phức tạp, nhưng chỉ bằng việc sử dụng 15 câu nói đơn giản này sẽ giúp bạn đơn giản hóa mọi việc và gắn kết tinh thần làm việc của cả nhóm. Xem thêm