Đây là thông tin trong kế hoạch hoạt động năm 2013 của Cục An toàn lao động được đưa ra trong buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, ngày 6/11/2012.

nam-dinh.jpg_390_270

Trong buổi làm việc với Bộ trưởng, Cục ATLĐ đã báo cáo kết quả công tác 10 tháng, một số nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013. Theo đó, trong 10 tháng đầu năm 2012, Cục đã soạn thảo trình Bộ ban hành 07 Thông tư về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn lao động và hướng dẫn về các chế độ bảo hộ lao động. Cùng với nhiều văn bản hướng dẫn công tác ATVSLĐ, đồng thời soạn thảo dự thảo chỉ thị của Ban bí thư về tăng cường công tác ATVSLĐ trong thời kỳ CNH – HĐH đất nước. Bên cạnh đó, đã triển khai được nhiều Chương trình, Dự án như: triển khai Dự án hỗ trợ của ILO/Nhật Bản “An toàn trong các ngành có nguy cơ cao tại Việt Nam”; Ký Biên bản ghi nhớ thỏa thuận Dự án hỗ trợ Trung tâm huấn luyện ATVSLĐ với Tổ chức hợp tác phát triển Hàn Quốc (KOICA), đồng thời đang xúc tiến các thủ tục để cuối tháng 12/2012 sẽ ký văn kiện giữa 2 chính phủ Hàn Quốc và Việt Nam.

Về hoạt động thông tin, tuyên truyền, huấn luyện: Trong 10 tháng qua, Cục đã chỉ đạo, hướng dẫn các Bộ, ngành và địa phương tổ chức Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ – PCCN tại tỉnh Đồng Nai vào tháng 3/2012. Kết quả đã có 145 cuộc tọa đàm, 143 phóng sự, 364 bản tin đăng trên các báo, tạp chí, 856 cuộc tuyên truyền, phát hành 25.000 tờ gấp và 45.500 tờ tranh các loại; phát hành trên 40.000 cuốn sổ tay cho người lao động. Cũng trong thời gian qua, Trung tâm huấn luyện ATVSLĐ đã tổ chức 150 lớp huấn luyện cho gần 10.000 lượt người là người sử dụng lao động, cán bộ làm công tác ATVSLĐ và người lao động.

Hiện tại, Cục đang tích cực chuẩn bị cho Hội nghị toàn quốc tổng kết 18 năm thi hành pháp luật về ATVSLĐ (Năm 1994 Bộ Luật Lao động ra đời, trong đó có 1 chương về ATVSLĐ), để tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện công tác này trên toàn quốc trong 18 năm qua, nhằm tìm những ưu, khuyết điểm trong việc thực hiện pháp luật về ATVSLĐ, làm cơ sở để xây dựng Luật ATVSLĐ. Đồng thời tổ chức các hội thảo chuyên gia cao cấp về quan điểm xây dựng Luật ATVSLĐ; xây dựng đề cương và những nội dung chính của Luật ATVSLĐ;…

Để công tác ATVSLĐ được thực hiện tốt hơn nữa, trong kế hoạch hoạt động năm 2013, cùng với việc ban hành các văn bản hướng dẫn cũng như triển khai xây dựng Luật ATVSLĐ và xúc tiến các Dự án của nước ngoài, Cục ATLĐ nhấn mạnh cần phải tăng cường hoạt động thông tin, tuyên truyền, huấn luyện để người người sử dụng lao động cũng như người lao động nhận thức được tầm quan trong của công tác này. Cụ thể chỉ đạo hướng dẫn các Bộ, ngành và địa phương tổ chức Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ – PCCN lần thứ 15 tại tỉnh Bắc Giang vào tháng 3/2013 sao cho tạo được sức lan tỏa trong cả nước. Bên cạnh đó, phải tổ chức nhiều lớp huấn luyện ATVSLĐ cho người sử dụng lao động, cán bộ an toàn và người lao động, cụ thể năm 2013 sẽ tổ chức huấn luyện cho 200 lớp, với gần 15.000 lượt người,…