Tình huống: Các nhân viên càng ngày càng đi trễ nhiều hơn. Cách đây 6 tháng, trung bình mọi người có mặt lúc 8h15 ph sáng, thì bây giờ, lúc 8h45 ph vẫn chỉ có “lác đác” vài người ăn sáng trong văn phòng.

Paste your AdWords Remarketing code here