Tình huống: Các nhân viên càng ngày càng đi trễ nhiều hơn. Cách đây 6 tháng, trung bình mọi người có mặt lúc 8h15 ph sáng, thì bây giờ, lúc 8h45 ph vẫn chỉ có “lác đác” vài người ăn sáng trong văn phòng.