Các công việc toàn thời gian là lựa chọn mặc định trong xã hội chúng ta, nhưng không có nghĩa nó là lựa chọn tốt nhất. Xung quanh chúng ta đầy ví dụ về những doanh nghiệp thành công mà người sáng lập của nó làm việc 80 giờ mỗi tuần. Hầu hết mọi người chưa khám phá được tiềm năng tối ưu của công việc bán thời gian. Điều gì đang ngăn cản bạn: Tiền bạc? Địa vị hay nỗi lo sợ thất bại? Cho dù nó là gì, hãy thở sâu và tiếp tục đọc bài viết này. Khi đã đọc qua 11 lý do, có thể bạn sẽ quyết định rằng mình sẽ không bao giờ làm 1 công việc toàn thời gian.

1. Bạn không cần phải làm việc toàn thời gian

Không ai cần phải làm việc nhiều hơn 40 giờ mỗi tuần. Nếu có thể làm việc với số giờ ít hơn mà không làm giảm thu nhập thì hẳn bạn sẽ chấp nhận lựa chọn đó. Không cần thiết phải có 1 số giờ làm việc cố định mỗi tuần, cái bạn cần là một số tiền nhất định để sống và có rất nhiều cách để đạt được nó mà không phải làm việc nhiều giờ liền: Xem thêm

Các công việc toàn thời gian là lựa chọn mặc định trong xã hội chúng ta, nhưng không có nghĩa nó là lựa chọn tốt nhất. Xung quanh chúng ta đầy ví dụ về những doanh nghiệp thành công mà người sáng lập của nó làm việc 80 giờ mỗi tuần. Hầu hết mọi người chưa khám phá được tiềm năng tối ưu của công việc bán thời gian. Điều gì đang ngăn cản bạn: Tiền bạc? Địa vị hay nỗi lo sợ thất bại? Cho dù nó là gì, hãy thở sâu và tiếp tục đọc bài viết này. Khi đã đọc qua 11 lý do, có thể bạn sẽ quyết định rằng mình sẽ không bao giờ làm 1 công việc toàn thời gian.

1. Bạn không cần phải làm việc toàn thời gian

Không ai cần phải làm việc nhiều hơn 40 giờ mỗi tuần. Nếu có thể làm việc với số giờ ít hơn mà không làm giảm thu nhập thì hẳn bạn sẽ chấp nhận lựa chọn đó. Không cần thiết phải có 1 số giờ làm việc cố định mỗi tuần, cái bạn cần là một số tiền nhất định để sống và có rất nhiều cách để đạt được nó mà không phải làm việc nhiều giờ liền: Xem thêm