“Khi bạn đơn giản hóa cuộc sống của mình, quy luật của vũ trụ sẽ được đơn giản; cô đơn sẽ không là cô đơn, nghèo đói sẽ không là nghèo đói, yếu đuối cũng không là yếu đuối”…

11773

Học theo những trải nghiệm của Thoreau, người ta đã lấy ngày 12/7 hàng năm để tổ chức “Ngày đơn giản” trên khắp thế giới. Xem thêm

 

 

“Khi bạn đơn giản hóa cuộc sống của mình, quy luật của vũ trụ sẽ được đơn giản; cô đơn sẽ không là cô đơn, nghèo đói sẽ không là nghèo đói, yếu đuối cũng không là yếu đuối”…

11773

Học theo những trải nghiệm của Thoreau, người ta đã lấy ngày 12/7 hàng năm để tổ chức “Ngày đơn giản” trên khắp thế giới. Xem thêm