“If only….” (Giá mà….) – hai từ đi liền với nhau tạo ra một trong những cụm từ “thê thảm” nhất không chỉ trong tiếng Anh mà ngay cả từ “giá mà…” trong tiếng Việt cũng buồn không kém.

Vậy tại sao lại có từ “Giá mà”? Đơn giản thì từ này chỉ được nói ở một thời điểm trong tương lai khi bạn cảm thấy hối tiếc vì đã không làm một điều gì đó ở thời điểm hiện tại.

Dưới đây là 10 điều mà rất nhiều người sẽ cảm thấy hối tiếc trong 10 năm nữa nếu không thực hiện hoặc thay đổi ngay từ bây giờ, theo tổng hợp của trang Brightside– tạp chí chuyên cung cấp các bài viết truyền cảm hứng, sáng tạo và mẹo vặt hữu ích trong cuộc sống. Xem thêm

“If only….” (Giá mà….) – hai từ đi liền với nhau tạo ra một trong những cụm từ “thê thảm” nhất không chỉ trong tiếng Anh mà ngay cả từ “giá mà…” trong tiếng Việt cũng buồn không kém.

Vậy tại sao lại có từ “Giá mà”? Đơn giản thì từ này chỉ được nói ở một thời điểm trong tương lai khi bạn cảm thấy hối tiếc vì đã không làm một điều gì đó ở thời điểm hiện tại.

Dưới đây là 10 điều mà rất nhiều người sẽ cảm thấy hối tiếc trong 10 năm nữa nếu không thực hiện hoặc thay đổi ngay từ bây giờ, theo tổng hợp của trang Brightside– tạp chí chuyên cung cấp các bài viết truyền cảm hứng, sáng tạo và mẹo vặt hữu ích trong cuộc sống. Xem thêm