Tôi là người sưu tầm những câu nói hay. Tôi yêu cảm giác tìm ra 1 cụm từ, 1 câu nói hay chỉ vài từ ngắn mà có thể thay đổi quan điểm, mở rộng tầm nhìn và thắp chút ánh sáng cho cuộc sống của tôi. Tôi đã đọc rất nhiều. Đó là việc quan trọng nhất mà bạn có thể làm với thời gian mình có khi ngồi trên ghế sô pha, bởi đọc mang đến cơ hội vươn tới nguồn kiến thức của toàn nhân loại tích lũy qua thời gian.

Dưới đây là 10 câu nói tôi đã thu thập thời gian qua. Riêng với tôi, chúng rất có ý nghĩa và tôi nghĩ bạn cũng có thể học được điều gì đó từ chúng. Một điều gì đó tốt đẹp, lâu dài và đúng đắn. Xem thêm