Buồn phiền, ưu tư, sầu não hay thậm chí là trầm cảm ? 10 phương pháp hữu hiệu sau sẽ giúp bạn trở nên vui vẻ hơn rất nhiều chỉ trong vòng 30 giây hoặc thậm chí là ít hơn.

Trong tất cả định nghĩa về hạnh phúc, tôi thích nhất định nghĩa của nhà tâm lý học Tal Ben-Shahar: hạnh phúc là “tổng hoà trải nghiệm của sự vui vẻ và lẽ sống”. Tôi thấy rất đúng rằng chỉ mình vui vẻ hay lẽ sống không thôi thì không phải là hạnh phúc toàn vẹn. Bạn cần lẽ sống để cảm thấy rằng mình có mục đích tồn tại trên đời, và bạn cần sự vui vẻ để cảm thấy được hạnh phúc trong giây phút hiện tại.

Nếu bạn muốn hạnh phúc hơn, chỉ cần thêm vào sự vui vẻ hoặc lẽ sống cho bản thân bạn (miễn là bạn không làm hại ai). Bạn sẽ khám phá ra rằng mình không chỉ hạnh phúc hơn trong giây phút thực tại mà còn ở cả tương lai nữa. Xem thêm