Select Page
[DOWNLOAD] Công thức tính lương từ Net sang Gross và ngược lại – Nhân sự rất cần biết

[DOWNLOAD] Công thức tính lương từ Net sang Gross và ngược lại – Nhân sự rất cần biết

Công ty sắp thay bảng lương, và bạn Vân – một thành viên của HCMgroup, được sếp giao cho việc lập 1 file excel tính lương cài đầy đủ công thức để chuyển đối mức lương của nhan viên từ net sang gross và ngược lại. Dưới đây là phần chia sẽ của bạn Vân và sự giúp...
Tại sao phải xây dựng cơ chế trả lương ?

Tại sao phải xây dựng cơ chế trả lương ?

Cơ chế trả lương luôn là mối quan tâm hàng đầu của người lao động trong doanh nghiệp bên cạnh các yếu tố quan trọng khác như ngành nghề, uy tín của doanh nghiệp, môi trường làm việc, cơ hội thăng tiến… Một cơ chế trả lương phù hợp có tác dụng nâng cao năng suất...
Cách tạo bảng chấm công trong excel

Cách tạo bảng chấm công trong excel

Hình dưới đây là bảng chấm công hoàn chỉnh: một bảng tính toán tổng số giờ làm việc mỗi ngày, mỗi tuần của nhân viên làm trong giờ hành chính cũng như ngoài giờ. Bắt đầu từ việc nhập tiêu đề bảng. Từ dòng hai đến dòng tám chỉ có chữ mà thôi (không có công thức). Dĩ...
Tiếp cận hệ thống tính lương hiệu quả

Tiếp cận hệ thống tính lương hiệu quả

Tiền lương là mối quan tâm hàng đầu và là động lực làm việc của người lao động. Do vậy, xây dựng một hệ thống tiền lương khoa học, hợp lý, làm đòn bẩy kích thích năng suất lao động luôn là nhiệm vụ lớn đối với Lãnh đạo doanh nghiệp. Đặc biệt, trong bối cảnh thị trường...