Một hệ thống tiền lương và tiền công tốt sẽ duy trì đội ngũ hiện tại và đảm bảo đối xử công bằng với tất cả mọi người, có tác dụng nâng cao năng suất và chất lượng lao động, giúp doanh nghiệp thu hút và duy trì được những nhân viên giỏi. vậy các lợi ích mang lại từ quy chế tiền lương tốt là:

  • Giúp thu hút và giữ lại các nhân viên cần thiết
  • Không phải trả tiền lương và tiền công quá cao
  • Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác trả lương
  • Giúp giải thích cho nhân viên về những chênh lệch tiền lương
  • Tạo một cơ sở vững chắc để ước tính quỹ lương

Các hình thức trả lương

LƯƠNG THỜI GIAN:

 

Tiền lương được trả căn cứ vào thời gian làm việc.

Cách tính lương thời gian thuần:

Lương thời gian (Ltg) = Mức lương (ML) / Công chuẩn (C) * Số ngày công làm việc (NC)

Cách tính lương thời gian theo hệ số điều chỉnh:

Lương thời gian theo hiệu quả cv (LtgH) = Mức lương (ML) / công chuẩn (C) * Số ngày làm việc (NC)

                                                                                                                                                                                * Hệ số điều chỉnh (HSĐCi)

** Một số điều lưu ý:

–          Luật quy định kỷ luật đi trễ về sớm bằng các hình thức như sau: khiển trách, nhắc nhở (miệng hoặc văn bản)

–          Công ty không được dùng phương pháp trừ lương hoặc phạt về mặt vật chất của người lao động.

LƯƠNG SẢN PHẨM:

 

Tiền lương được trả trên cơ sở số lượng sản phẩm và chất lượng sản phẩm được tạo ra.

Lương sản phẩm thuần:  LSPi = ĐGi * Qi

Lương sản phẩm theo hệ số điều chỉnh: LSPi = ĐGi * Qi * HSĐCi

Trong đó:

–          LSPi: Lương sản phẩm i

–          Qi: Sản lượng sản phẩm i

–          ĐGi: Đơn giá sản phẩm i

–          HSĐCi: Hệ số điều chỉnh chất lượng SP i

Xác định sản lượng định mức (Qi) và Đơn giá lương sản phẩm (ĐGi)

–          Sản lượng định mức: Thông qua định mức lao động, xác định thời gian hoàn thành một sản phẩm

Công thức tính sản lượng định mức:

Sản lượng định mức (Qi) = Ngày công chuẩn (C) * 8 / Thời gian hoàn thành một SP

–          Đơn giá lương sản phẩm:

Đơn giá lương SP (ĐGi) = Mức lương tháng (ML) / Sản lượng định mức tháng (Qi)

Các phương pháp phân phối lương sản phẩm tập thể (theo hệ số):

–          Phương pháp 1: Phân phối theo mực độ phức tạp công việc cá nhân

–          Phương pháp 2: Phân phối theo mực độ phức và ngày công làm việc cá nhân

–          Phương pháp 3: Phân phối theo mức độ phức tạp – ngày công & hiệu quả lao động.

Những yêu cầu cần thiết để áp dụng hiệu quả phương pháp trả lương theo sản phẩm:

  • Đối với Q:

–          Phải hoàn thiện công tác nghiệm thu, thống kê sản lượng

–          Phải hoàn thiện công tác kiểm tra chất lượng (KCS)

–          Kiểm soát được hiệu suất hoạt động máy móc thiết bị

  • Đối với ĐG:

–          Có phương pháp xác định đơn giá công bằng, hợp lý

–          Xác định định mức lao động chính xác trên cơ sở  năng suất lao động bình quân tiên tiến

–          Kiểm soát được quỹ lương sản phẩm

Quy trình tính lương sản phẩm:

–          Bước 1: Xác định quỹ lương sản phẩm danh nghĩa (cá nhân hoặc tập thể)

–          Bước 2: Xác định định mức lao động

–          Bước 3: Tính đơn giá tiền lương (cá nhân hoặc tập thể)

–          Bước 4: Tổng hợp số liệu sản lượng, chất lượng SP

–          Bước 5: Tính toán hệ số điều chỉnh

–          Bước 6: Tính lương sản phẩm/tổng quỹ lương sản phẩm tập thể thực tế trong tháng

–          Bước 7: Phân chia quỹ lương theo hệ số.

LƯƠNG KHOÁN:

 

Khái niệm: Là hình thức trả lương khi người lao động hoàn thành một khối lượng công việc theo đúng chất lượng được giao.

Công thức: TL = MLK * H

Trong đó:

–          MLK: Mức lương khoán

–          H: Tỷ lệ % hoàn thành công việc

LƯƠNG /THƯỞNG THEO DOANH THU:

 

Khái niệm: là hình thức trả lương/thưởng mà thu nhập người lao động phụ thuộc vào doanh số đạt được theo mục tiêu doanh số và chính sách lương/thưởng doanh số của công ty.

Điều kiện áp dụng:

–          Áp dụng cho những bộ phận có liên quan trực tiếp đến doanh thu

–          Áp dụng cho những lao động mang tính chất kinh doanh, dịch vụ tổng hợp, NV bán hàng

–          Để áp dụng tốt lương doanh số thì phải xác định được doanh số mục tiêu.

Các hình thức lương/thưởng theo doanh thu:

–          Lương/thưởng doanh số cá nhân

–          Lương/thưởng doanh số nhóm

–          Các hình thức thưởng kinh doanh khác: công nợ, phát triển thị trường,…

Hệ thống lương 3P

chi trả hiệu quả & thúc đẩy tinh thần làm việc

Hệ thống tiền lương – tiền thưởng – phúc lợi là một công cụ quan trọng mang tính chiến lược của quản trị nguồn nhân lực. Các doanh nghiệp Việt nam đã, đang và sẽ phải đương đầu với các tập đoàn, công ty nước ngoài trong cuộc chiến giành nhân viên giỏi. Tại sao các tập đoàn, công ty nước ngoài luôn thu hút và duy trì được một đội ngũ nhân viên giỏi. Câu trả lời sẽ là rất nhiều lý do nhưng không thể không nhắc đến tính công bằng bên trong, cũng như bên ngoài của hệ thống tiền lương.

Một nguyên tắc trả lương hiện nay các công ty đang áp dụng rộng rãi (nhất là các công ty nước ngoài) đó chính là trả lương theo phương pháp 3Ps :

3P: POSITION – PERSON – PERFORMANCE
P1: Pay for Position – Trả lương theo vị trí
P2: Pay for Person – Trả lương theo cá nhân
P3: Pay for Performance – Trả lương theo hiệu quả, kết quả hoàn thành công việc

 

Hệ thống lương thưởng 3P đem lại lợi ích gì?

  • Cho nhân viên thấy được cách tăng thu nhập, từ đó khiến họ có động lực làm việc cao hơn
  • Cho nhân viên thấy rõ các giới hạn thu nhập ở từng vị trí, từ đó giúp họ nghiêm túc hơn trong việc phát triển bản thân, nâng cao trình độ để thăng tiến lên vị trí cao hơn

Download tài liệu này?

Download ngay

Hoặc 

Tham gia buổi chia sẻ kinh nghiệm xây dựng

Kinh nghiệm xây dựng hệ thống lương 3P đã áp dụng trong thực tế.

Đăng ký Tham gia

Phần mềm đánh giá nhân sự

Một công cụ hỗ trợ cho việc ứng dụng hệ thống lương 3P

Miễn phí dùng thử

Một số bài viết khác có liên quan đến chủ đề xây dựng thang bảng lương

Quy chế lương thưởng, chế độ cho người lao động

– Việc trả lương, trả thưởng cho từng cá nhân, từng bộ phận, nhằm khuyến khích người lao động làm việc, hoàn thành tốt công việc theo chức danh và đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty . – Đảm bảo đời sống cho CNV...

Các điều luật về thời gian làm việc

Điều 104. Thời giờ làm việc bình thường Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần. Người sử dụng lao động có quyền quy định làm việc theo giờ hoặc ngày hoặc tuần; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không...

Lương kinh doanh: Dùng sao cho hiệu quả?

Với những công việc đòi hỏi sự cố gắng thường xuyên của nhân viên, như công việc bán hàng, lương kinh doanh luôn được các nhà quản lý sử dụng như một công cụ nhằm thúc đẩy sự hăng hái, nhiệt tình với công việc của nhân viên. Là một phần trong tổng thu nhập của nhân...

Xây dựng cơ chế & quy chế trả lương trong doanh nghiệp

Cơ chế trả lương luôn là mối quan tâm hàng đầu của người lao động trong doanh nghiệp bên cạnh các yếu tố quan trọng khác như ngành nghề, uy tín của doanh nghiệp, môi trường làm việc này cơ hội thăng tiến… Một cơ chế trả lương phù hợp có tác dụng nâng cao năng...

XÂY DỰNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

<<Cách xây dựng hệ thống thang, bảng lương trong doanh nghiệp năm 2018 theo quy định pháp luật mới nhất>> I. CƠ SỞ PHÁP LÝ ĐỂ LẬP THANG, BẢNG LƯƠNG – Tại khoản 2, Điều 93 của Bộ Luật Lao Động Luật số: 10/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012 – Xây dựng thang...

Hướng dẫn cách tính lương, làm bảng lương hàng tháng

Căn cứ để tính lương, làm bảng lương đó chính là Hợp đồng lao động, bảng chấm công, phiếu xác nhận sản phẩm, công việc được hoàn thành… Download bảng lương tháng mẫu: bang-thanh-toan-tien-luong-tren-excel – Lương cơ bản: là lương thỏa thuận của giám đốc...

Quản lý rủi ro trong việc tính lương ở doanh nghiệp

Với vai trò là lãnh đạo doanh nghiệp hay là người đứng đầu bộ phận Nhân sự, liệu chủ doanh nghiệp đã bao giờ tự đánh giá mức độ rủi ro của hệ thống hay quy trình tính lương của doanh nghiệp mình? Điều gì sẽ xảy ra nếu như một tháng nào đó doanh nghiệp không có người...

Quản lý tiền lương doanh nghiệp hiệu quả

Có một bảng phân tích chi phí cụ thể, doanh nghiệp sẽ dễ dàng quyết định việc sử dụng nhân sự tính lương nội bộ hay thuê ngoài Để có cái nhìn rõ nét hơn về hiệu quả chi phí của việc tuyển hẳn một nhân viên tính lương nội bộ hay nên sử dụng dịch vụ tính lương bên...

Lý thuyết về khuyến khích lao động

Người lao động làm việc trong một doanh nghiệp đều có những mối quan tâm và mong muốn riêng được thể hiện qua các mối quan hệ. Xét trên tổng thể, việc thỏa mãn các nhu cầu và mong muốn của người lao động sẽ tạo động lực và tinh thần lao động tốt và là yếu tố rất quan...

Phương pháp xây dựng hệ thống lương tối ưu

Lương bổng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo động lực làm việc. Làm sao để các nhân viên hăng hái hơn, làm sao để biết rằng mức lương mà các nhân viên nhận được là thoả đáng? Hệ thống thông tin trực tuyến giúp chúng ta tìm kiếm phạm vi mức lương được trả cho...

Để tiền lương phát huy hiệu quả

Có thể bạn nghĩ rất đơn giản rằng, cách tốt nhất để nhân viên của mình làm việc hăng hái và năng suất hơn là thường xuyên tăng lương cho họ. Hãy coi chừng “cái bẫy” tăng lương đó, bởi vì tăng lương cho nhân viên không theo một nguyên tắc nào là việc làm tốn kém và vô...

Cách thức xây dựng hệ thống lương cho doanh nghiệp

Cơ chế trả lương luôn là mối quan tâm hàng đầu của người lao động trong doanh nghiệp bên cạnh các yếu tố quan trọng khác như ngành nghề, uy tín của doanh nghiệp, môi trường làm việc này cơ hội thăng tiến… 1- Tại sao phải xây dựng cơ chế trả lương?  Cơ chế trả...

5 Bí mật về lương

Lương bổng luôn là điều mọi người đi làm đều quan tâm. Chúng tôi xin giới thiệu với bạn 5 bí mật và nghệ thuật bạn cần nắm vững để giành được mức lương tốt nhất cho mình. Bí mật 1: Khoản lương của bạn không nhất thiết phản ánh năng lực và kinh nghiệm làm việc  Những...

Thưởng phạt phân minh để động viên cấp dưới

Marquis de Sade, nhà văn nổi tiếng của Pháp vào cuối thế kỷ XVIII từng nói rằng các hình thức xử phạt sẽ có tác dụng động viên con người tốt hơn so với các phần thưởng. Để đưa ra kết luận trên, nhà kinh tế học John List đã thực hiện một nghiên cứu với 150 giảng viên...

Đàm Phán Vượt Khung Lương

Vượt khung lương là vấn đề thông thường nhất chuyên viên tuyển dụng đối mặt trong thực tế. Giải quyết các trường hợp này đòi hỏi các kỹ năng và kinh nghiệm trong tuyển dụng. Vấn đề quan trọng đầu tiên cần phải tìm hiểu đó là mức lương người ứng viên yêu cầu là tổng...