5 đối tượng có thể tham gia vào hoạt động đánh giá

Cấp trên trực tiếp đánh giá  Đây là đối tượng đánh giá phổ biến nhất vì: Cấp trên trực tiếp là người biết rõ việc hoàn thành công việc của cấp dưới Cấp trên trực tiếp phải có trách nhiệm quản lý đơn vị mình nên cần phải đánh giá nhân viên của mình. Các lý do mà cấp...

10 nguyên nhân khiến việc đánh giá không hiệu quả

Các nhà nghiên cứu chỉ ra những nguyên nhân của thất bại trong đánh giá có thể là: Thiếu thông tin Các tiêu chuẩn để lượng hóa không rõ ràng Không thực hiện việc đánh giá một cách cẩn thận Không được chuẩn bị cho việc thảo luận kết quả với người lao động Không khách...

Giao lưu chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hệ thống lương 3P

Mến chào các bạn, Chúng ta đang trong những ngày bắt đầu năm 2018, là thời điểm tất cả các doanh nghiệp đều phải áp dụng quy định mới của Luật BHXH, thời điểm mà hầu hết các HR đều lo lắng về việc áp dụng lương thế nào để thực hiện đúng theo quy định mới này… Là...