Câu chuyện Goldilocks và vấn đề quản lý nhân sự

Chuyện kể rằng, có cô bé tên là Goldilocks bị lạc trong rừng. Cô đi mãi và cuối cùng đến một ngôi nhà nhỏ của gia đình gấu gồm gấu bố, gấu mẹ và gấu con. Khi vào trong nhà Goldilocks nhìn thấy ba chiếc ghế, nhưng chiếc thứ nhất quá cao, chiếc thứ hai thì quá rộng, chỉ...

Hướng dẫn phần mềm đánh giá nhân viên

Chào mừng bạn đến với Phần mềm đánh giá nhân viên Smartboss KPI của Cty CP Giải pháp Tinh Hoa Mời bạn trải nghiệm việc thiết lập hệ thống và đánh giá theo hướng dẫn chi tiết (Phiên bản dùng thử được giới hạn cho việc đánh giá tối đa 7 nhân viên, nếu quá số lượng nhân...

Chương trình CEO – Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

Mỗi Doanh nghiệp/Tổ chức phải nỗ lực chứng minh được mình là tối đa về (chất lượng/chi phí), về (năng lực phổ cập sản phẩm/mức độ phổ dụng nhu cầu), về (cảm nhận giá trị sử dụng sản phẩm/Tổng thể các giá trị cuộc sống) đối với các nhóm khách hàng tiêu dùng mục tiêu....