Một số nội dung sẽ tiếp tục được cập nhật:

  • Tổ chức chấm công 3 ca
  • Nguyên tắc chấm công ca đêm
  • Kinh nghiệm quản lý chấm công cho các ca gãy
  • Kinh nghiệm tổ chức chấm công cho công ty sản xuất/ nhà máy
  • Kinh nghiệm tổ chức chấm công cho công ty xây dựng
  • Kinh nghiệm tổ chức chấm công cho các công ty may, giày, có nhiều lao động phổ thông
  • Kinh nghiệm quản lý giờ làm thêm
  • Chấm công làm ngoài giờ
  • Cách tính giờ tăng ca

Vui lòng comment nếu bạn muốn thêm nội dung khác

Miễn phí dùng thử phần mềm chấm công

đăng ký ngay

Ứng dụng máy chấm công hiệu quả

tham khảo cách ứng dụng

tổ chức chấm công trong văn phòng

Qui định chấm công    Qui định giờ công: Qui định chấm công bằng vân tay Không chấm vân tay :  không có bộ phận nào Chấm vân tay 01 lần (vào): Giám đốc điều hành (Lý Xuân Nam) và Giám đốc bộ phận (Tài Thị Mỹ Nương, Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Lê Ngọc) + các nhân viên... read more

tổ chức chấm công trong nhà máy sản xuất

Qui định chấm công   Qui định giờ công và cách thức chấm công: Tất cả các nhân viên khi đi làm đều phải chấm công bằng vân tay, chấm công trên máy VÀO khi vào ca,   chấm công trên máy RA khi ra về Nhân viên phải chấm đầy đủ và đúng cách cả RA lẫn VÀO. Nếu chấm... read more

Bảng lương và chấm công mẫu cho doanh nghiệp

ÁP DỤNG CHO DN LÀM VIỆC 48 GIỜ 1 TUẦN (6 NGÀY x 8 GIỜ) Số giờ làm việc quy định cho 1 ngày ghi tại ô G4 Có quá nhiều các thành viên hỏi công thức tính tiền lương, tính toán trong bảng chấm công. Tuy nhiên, đa số người hỏi không thiết lập bảng chấm công theo 1 tiêu... read more

Tình huống nhân sự: Gian lận sổ chấm công

Gian lận sổ chấm công là một tình huống khó xử: Các nhân viên thường không nhận ra rằng công ty không nhất thiết phải tuân thủ các bước kỷ luật lũy tiến và đây có thể được coi là một hành vi vi phạm ngay tức khắc. Dựa trên tính chất của vụ việc, tính nghiêm trọng, và... read more

qui định chấm công cho công chức

YÊU CẦU ĐỐI VỚI PHẦN MỀM CHẤM CÔNG DÀNH CHO CÔNG CHỨC   1. Xây dựng phần mềm máy chấm công thêm các tiêu chí sau: –         Thể hiện được ngày công chức, nhân viên chấm công.... read more

Cách tạo bảng chấm công trong Excel

Hình dưới đây là bảng chấm công hoàn chỉnh: một bảng tính toán tổng số giờ làm việc mỗi ngày, mỗi tuần của nhân viên làm trong giờ hành chính cũng như ngoài giờ. Bắt đầu từ việc nhập tiêu đề bảng. Từ dòng hai đến dòng tám chỉ có chữ mà thôi (không có công thức). Dĩ... read more